toczyć


toczyć
Toczyć okiem (oczami), wzrokiem, spojrzeniem (po czymś, po kimś) zob. oko 61.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • toczyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, toczyćczę, toczyćczy, toczyćczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać coś ruchem obrotowym, transportować coś na kołach, rolkach itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Toczyć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • toczyć — ndk VIb, toczyćczę, toczyćczysz, tocz, toczyćczył, toczyćczony 1. «obracając posuwać coś; przesuwać z miejsca na miejsce na kołach, na rolkach itp.» Toczyć beczki. Toczyć kulę śniegu. Toczyć koło od wozu. Toczyć kamień. ◊ Toczyć oczami, okiem,… …   Słownik języka polskiego

  • toczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się ruchem obrotowym, przesuwać się na kołach, rolkach; posuwać się, jechać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pociąg toczy się po szynach. Kule toczą się po podłodze. Powóz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • toczyć się — Coś toczy się swoim, wytkniętym, starym torem lub innym, nowym torem zob. tor 1. Coś toczy się utartym torem zob. utrzeć 1. Rzecz toczy się o kogoś, o coś zob. rzecz 17 …   Słownik frazeologiczny

  • iść [kroczyć, toczyć się] utartą drogą [i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 33}} robić coś, korzystając z istniejących wzorów, osiągnięć w danej dziedzinie; o sprawie: przebiegać według ustalonych zasad, reguł :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ktoś w swoim rozumowaniu idzie, kroczy utartą drogą, utartym szlakiem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • katulać — ndk I, katulaćam, katulaćasz, katulaćają, katulaćaj, katulaćał, katulaćany rzad. «posuwać, popychać coś obracając, wprawiając w ruch wirowy; toczyć, turlać» Katulać piłkę. katulać się rzad. «posuwać się obracając się; toczyć się, turlać się»… …   Słownik języka polskiego

  • kulać — ndk I, kulaćam, kulaćasz, kulaćają, kulaćaj, kulaćał, kulaćany kulnąć dk Va, kulaćnę, kulaćniesz, kulaćnij, kulaćnął, kulaćnęła, kulaćnęli, kulaćnięty, kulaćnąwszy «posuwać, toczyć coś okrągłego, turlać» Dziewczynka kulała piłkę. kulać się kulnąć …   Słownik języka polskiego

  • bój — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. boju {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} intensywna, zawzięta walka zbrojna; bitwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Toczyć zażarty i krwawy bój o zdobycie przyczółka. Boje partyzantów. Wejść …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • skrzyżować — Skrzyżować, krzyżować z kimś szablę (szable), szpadę (szpady), miecz (miecze) a) «stoczyć, toczyć z kimś walkę na białą broń»: Rzymianie oglądali się trwożliwie dokoła i nie chcieli się bić, dopiero gdy z tłumu zaczęły padać gniewne okrzyki:… …   Słownik frazeologiczny